[rev_slider_vc alias=”tea”]

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ CÀ PHÊ VÀ NÔNG
SẢN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

CẦU ĐẤT- XUÂN TRƯỜNG

7

4
5
Hợp tác xã (HTX) Cầu Đất- Xuân Trường được thành lập tháng 8 năm2015, với 30 hộ thành viên tiền thân là 14 hộ đã tham gia và được chứng nhận Thương Mại Công bằng (Fairtrade) từ năm 2013. HTX Cầu Đất -Xuân Trường là một trong những HTX tiên phong tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong hoạt động sản xuất cà phê bền vững nhằm bảo tồn những vườn cà phê đươc chứng nhận sạch và đảm bảo nguồn thu nhập cho những hộ gia đình sản xuất cà phê tại địa phương.