Chứng nhận

SẢN XUẤT CÀ PHÊ THEO TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

Hơn 30 hộ dân với tổng diện tích là 30 ha và sản lượng 130 tấn cà phê nhân, HTX Cầu Đất Xuân Trường đã và đang hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và giá trị cà phê thông qua chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ. Tham gia vào HTX, các thành viên được tập huấn về sản xuất cà phê áp dụng tiêu chuẩn thương mại công bằng, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và các khoá tập huấn nâng cao năng lực.

HTX là cầu nối giúp đưa sản phẩm của người nông dân Cầu Đất đến với các bạn hàng, các công ty thương mại cà phê rang xay trong nước và quốc tế nhằm tăng giá trị “cà phê Cầu Đất”. HTX đã lấy thương hiệu Cà phê Cầu Đất cho sản phẩm của họ, và đang cùng địa phương đăng ký Chỉ giới địa lý về Cà phê Cầu Đất.

chung-nhan fair

—————————-

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ CÀ PHÊ VÀ NÔNG SẢN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG CẦU ĐẤT- XUÂN TRƯỜNG

Chứng nhận Fair Trade FLO ID 33651